Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web casaparecoll.com. El domini casaparecoll.com amb tots els subdominis pertanyen a Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll, NIF: R1700088F amb domicili a Carrer Pare Coll, s/n, 17531 Gombrèn.

Per a qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 972281451 o enviant un correu electrònic a casaparecoll@fedac.cat.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la resta de normativa d’aplicació, Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga en línia de Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web casaparecoll.com.

Utilitzant el lloc web casaparecoll.com o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Declaració de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web casaparecoll.com té per objecte la venda de productes relacionats amb les activitats de lleure i allotjament. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada article que pugui realitzar en aquest entorn. Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda en casaparecoll.com equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web casaparecoll.com només per fer consultes o comandes legalment vàlids. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El realitzar una comanda a través de casaparecoll.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes en casaparecoll.com.

PAGAMENT

Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament amb targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat bancària corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al realitzar de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari / client pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint-li l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

CANCEL·LACIONS

  • El client pot cancel·lar la reserva gratuïtament fins a 14 dies abans de la data d’arribada.
  • El client haurà de pagar un 50% del preu total si cancel·leu durant els 14 dies abans de la data d’arribada.
  • Si el client no es presenta, haurà de pagar el preu total de la reserva.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs). Els preus i condicions exposades són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats.

Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a casaparecoll.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com si vols comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació que fa a la compra en línia, pots fer-ho mitjançant el correu casaparecol@fedac.cat

Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll mitjançant correu electrònic dirigits a casaparecoll@fedac.cat, amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que es procedirà al reintegrament de l’import total de la compra.

Devolució per error en l’enviament: si el client detecta un error en la comanda entregada ha de comunicar a Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll mitjançant el correu casaparecoll@fedac.cat en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La substitució del producte erroni serà gratuïta per al consumidor i usuari.

RESPONSABILITAT

Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modicacions realitzades als productes pels proveïdors. Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagi estat previsible per Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll o si la seva eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.

Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte. En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll als que pugui accedir són propietat exclusiva de Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Casa de Espiritualidad en Gombrèn. Dominiques de l’Anunciata – Casa Pare Coll les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

Accedeix amb el teu compte si ets una escola FEDAC, un mestre o membre de la congregació.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website